Avainmediat – mediakartoitus UUSI

Kirkasta oman mediatyön kannalta tärkeät avainmediat

Yrityksesi asiakkaat ovat tietysti yksi tärkeimmistä kohderyhmistä, joita mediaviestinnälläkin tavoitellaan. Medianäkyvyys rakentaa yrityskuvaa vahvasti: puhuttelet myös työnhakijoita, rahoittajia, yhteistyökumppaneita ja muita sidosryhmiä.

  • Kenelle palvelunne tai tuotteenne on suunnattu?
  • Mitä nämä ihmiset teiltä odottavat?
  • Millaisia tiedontarpeita heillä on?
  • Mitä medioita he seuraavat?

Missä medioissa näkyvyys on kaikkein arvokkainta? Omien tavoitemedioiden ja -toimittajien kerääminen on tärkeä osa mediatyötä – näin tiedät, keitä toimittajia ja missä medioissa lähdet tavoittelemaan.

Hyödynnä alta löytyvä pohja: listaa sen avulla yrityksellesi tärkeät avainmediat ja -toimittajat. Mieti, miten voit hyödyntää medioiden aikataulut ja teemat osaksi omaa mediatyön kokonaisuutta, kirjaa ylös median ilmestymisajankohtia ja ajoita omaa mediatyötäsi median teemoihin.

Hyödynnä aikakauslehtien mediakortteja: niistä löydät lehtien koko vuoden aiheet ja teemanumerot.

Lataa itsellesi pohja: Tavoitemediat_pohja (xls)

 

Medialähteitä avuksi suunnitteluun

Sanomalehtihaku

Suomessa ilmestyy noin 250 sanoma- ja kaupunkilehteä. Sanomalehtien liiton ylläpitämässä hakupalvelussa voi hakea lehtiä julkaisijan, paikkakunnan, maakunnan tai ilmestymispäivän mukaan. Mukana on kaikki lehtityypit; erikoislehdet, iltapäivälehdet, kaupunkilehdet, alueelliset lehdet, paikallislehdet, päivälehdet ja verkkojulkaisut. Näppärä työkalu!

Aikakausmedia

Hyvä lähde, josta löytyy kaikki Suomessa julkaistavat aikakausmediat. Voit hakea lehdet aakkosittain, aiheittain tai vapaalla sanahaulla. Sanahaku kohdistuu lehden nimeen, kuvaukseen, siihen liitettyihin asiasanoihin, aihealueeseen, julkaisijaan ja teema- ja tutkimustietoon.

Palveluun on koottu yli 200 aikakauslehden tiedot: levikit, lukijamäärät, ilmestymisajat, numeroiden teemat, mainosten hinnat, ja lehden tekniset tiedot. Lisäksi palvelusta löytyy Kansallisen Mediatutkimuksen tuottama tieto lehdittäin: lukijaprofiilit, ostajaprofiilit, lukijoiden suhtautuminen mainontaan eri medioissa, tietoa lukutavoista, mainonnan vaikutuksista sekä tietolähteiden käytöstä ostoprosessissa.

Pystyt vertailemaan valitsemiesi lehtien tietoja myös keskenään. Sekä yksittäiset mediakortit että palvelussa tehtyjen vertailujen tiedot saa ladattua Excel- ja PDF-muodossa.
Mainosten hinnat auttavat sinua jos haluat seurata saavutetun ansaitun medianäkyvyyden pr-arvoa. Käytä silloin pohjana vastaavan kokoisen mainoksen hintaa ja kerro kertoimella 3 – 6.

Kirjastojen e-palvelut: valtakunnallinen haku

Palvelussa on laajasti e-lehtiä usealta eri lehtipalvelun välittäjältä. E-lehtien käyttö hiukan vaihtelee: osaa e-lehdistä voi käyttää vapaasti missä tahansa, osaa ainoastaan kirjaston tiloissa ja osaa etäyhteydellä, jolloin lukemiseen tarvitaan oman kirjaston kirjastokortin ja siihen yhdistetyn PIN-koodin.

Kaikkien yleisten kirjastojen hankkimia e-lehtiä on vaikea näyttää ja hakea yhden sivuston kautta, sillä kirjastojen hankkimat lehtikokoelmat poikkeavat toisistaan ja vaihtuvat kalenterivuosittain. Palvelu on kuitenkin hyvä askel koottuun tietopankkiin.

Palvelussa on käytössä sekä suomenkielisiä että ulkomaisia sanoma- ja aikakauslehtiä.

Helmet

Helmet on pääkaupunkiseudun yleisten kirjastojen kirjastoverkko (Helsinki Metropolitan Area Libraries). Siihen kuuluvat Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastot. Helmetin e-lehtipalvelu on hyvä työkalu myös medityötä tekevälle.

Ammatti- ja järjestölehdet

Suomessa ilmestyvistä ammattilehdistä ei ole olemassa yhtenäistä luetteloa. Erilaisia ammatti- ja järjestölehtiä ilmestyy Suomessa yli 2 000 vuosittain. Aikakausmedian haussa on mukana ne ammattilehdet (78 kpl), jotka kuuluvat Aikakauslehtien liittoon:

Ammatti- ja järjestölehdet

Osa taas löytyy kirjastojen e-palveluista.