Vaikuttava hankeviestintä – 10 avainta

Laaja kurssiaineisto on käytettävissäsi heti.

Kaikki materiaalit ovat käytössäsi vuoden ajan aloittamisesta.

Materiaaleina videoita, tekstejä, ladattavia työpohjia.

Vaikuttava hankeviestintä – 10 avainta

189,00 

Onnistunut hankeviestintä on vaikuttavan hankkeen kulmakivi. Hankeviestijän avainnipusta  löydät ketterän ja asiakaslähtöisen suunnittelun avaimet.

Kaipaatko selkeyttä hankeviestintään? Haluatko varmistaa, että viestinnän eteen tehty työ osuu ja palvelee hankkeen tavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla?

10 avainta vaikuttavaan hankeviestintään

Viestintä nähdään usein irrallisena muusta hanketyöstä – samalla viestinnän mahdollisuudet hankkeen vaikuttavuuden varmistajana jäävät hyödyntämättä.

Potentiaalia viestintään hankkeista kyllä löytyy. Mutta miten innostaa hankeverkosto ja asiantuntijat ideoimaan ja viestimään? Miten luoda yhteinen näkemys ja selkeä ja motivoiva käsikirjoitus viestintään?

Tällä Vaikuttava hankeviestintä – 10 avainta -verkkokurssilla opit viestimään hankkeessa ja hankkeesta tuoreesti hankkeen alkumetreiltä alkaen. Opit tunnistamaan hankkeesi asiakkaat ja luomaan heitä kiinnostavaa, innostavaa ja aktivoivaa viestintää. Otat haltuun ripauksen markkinointiajattelua – näin varmistat, että viestisi tavoittaa oikeat ihmiset oikealla viestillä.

Hanke viestii -tiimiHanke viestii -tiimissä olemme halunneet tuoda markkinoinnin työkaluja hankeviestijöiden käyttöön. Puhumme asiakkaista ja joskus jopa myynnistä. Tämän päivän asiakaslähtöisestä markkinoinnista on kurssille ammennettu monia oppeja.

Verkkokurssilta saat konkreettisia työkaluja ja vinkkejä hankkeen viestintään, unohtamatta strategista visiointia ja hankkeen viestinnän johtamista.

Mitä saat verkkokurssilta?

 • saat käyttöösi mallin, joka selkiyttää hankkeen viestinnän tehtävät 5 eri vaiheeseen
 • opit tunnistamaan ja tuntemaan hankkeesi asiakkaat
 • opit, miten luot hankkeen asiakkaita kiinnostavaa viestintää ja innostat heidät mukaan
 • asetat hankkeen viestinnälle konkreettiset tavoitteet ja seuraat niissä onnistumista
 • teet sopivan ja käytännössä toimivan viestintäsuunnitelman
 • saat näkökulmia pohdintaan, kun mietit tarvitaanko hankkeelle oma verkkosivusto
 • kirkastat hankkeen kärkiviestin systemaattisella menetelmällä
 • tutustut lukuisiin menetelmiin, joiden avulla fasilitoit hankkeen viestintää
 • opit hyödyntämään medianäkyvyyttä tavoitteellisesti ja systemaattisesti
 • opit kirjoittamaan selkeitä, ymmärrettäviä ja kiinnostavia tekstejä

Hanke viestii -tiimi on aina satsannut työkaluihin, jotka auttavat hankeviestijää hänen työssään. Myös tältä kurssilta saat käytännön työkaluja, jota auttavat sinua tekemään viestinnästä ja viestintätyöstä selkeää ja johdonmukaista.

Kenelle kurssi sopii?

Vaikuttava hankeviestintä – 10 avainta -verkkokurssi on rakennettu erityisesti hankkeiden projektipäälliköille, viestijöille, kehittäjille ja asiantuntijoille. Kurssi sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita hankkeiden viestinnästä ja hankeviestinnän nostamisesta uudelle tasolle.

Klikkaa kurssi ostoskoriin!

Voit käydä verkkokurssin läpi itsenäisesti tai yhdessä kollegojen kanssa pohtien ja työstäen. Mikäli useampi organisaatiostasi tai vaikkapa hankeverkostostasi työstää kurssia yhdessä, tilaa ystävällisesti useammalle oppijalle pääsy kurssille tilauslomakkeella.

Kurssista on hyötyä kaikille projekteissa työskenteleville. Kurssin voi käydä omaan tahtiin verkossa opiskellen ja viedä samalla kurssin oppeja käytäntöön.

10 avainta hankeviestintään + bonus

Avain 1 | Yhteinen tähtäin

Miten puet hankkeen olemassaolon tarkoituksen sanoiksi? Millaiset tavoitteet palvelevat hankettasi parhaiten?

Avain 2 | Kaikki mukaan!

Jos kaikki menisi hankkeessasi kuten rasvattu, miten innostus näkyisi hankkeen tiimissä ja hankeverkostossa? Miten hyvää yhteistoimintaa voi herätellä ja avittaa – miten saadaan synnytettyä keskinäistä luottamusta ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin?

Avain 3 | Suunnittele sopivasti

Suuret unelmat toteutetaan pienin askelin. Hankeviestinnän kolmas avain Suunnittele sopivasti – sisältää erilaisia työpohjia viestinnän suunnitteluun omassa hankkeessasi.

Avain 4 | Tunne hankkeen asiakas

Asiakkaan tunteminen on viestinnän onnistumisen edellytys. Asiakasymmärrys, asiakaspersoonat ja asiakaspolku ovat työkaluja, joilla varmistat asiakaslähtöiset palvelut ja viestinnän.

Avain 5 | Kärkiviesti tiivistää lupauksen

Hankkeen kärkiviesti on lupaus, joka kertoo asiakkaalle hankkeen tuottamasta arvosta. Kun yhdistät hankkeen tarjoamat ratkaisut asiakkaiden ongelmiin ja toiveisiin, pääset hiomaan hankkeen kärkiviestiä.

Avain 6 | Pitääkö hankkeella olla saitti?

Otsikon kysymys puhuttaa ja on yksi ensimmäisistä hankkeessa ratkaistavista viestinnän kysymyksistä. Avain tarjoaa näkökulmia perustellulle päätökselle.

Avain 7 | Innosta asiakkaat mukaan

Houkuttelevat sisällöt viihdyttävät, auttavat, opettavat tai osallistavat. Voitat asiakkaan luottamuksen, kun hyödynnät asiakaspolun menetelmää.

Avain 8 | Yli uutiskynnyksen

Voimme viestijöinä palvella toimittajia tarjoamalla heille tietoa, asiantuntijuutta, uusia näkökulmia, oivaltavia uutisaiheita ja juttuvinkkejä. Miten hyödynnät medianäkyvyyttä omassa hankkeessasi?

Avain 9 | Kirjoita kuin (hanke) ihminen

On lukijan auttamista kirjoittaa selkeitä, ytimekkäitä, helppolukuisia ja ymmärrettäviä tekstejä. Näillä helposti omaksuttavilla keinoilla teet teksteistäsi entistä ehompia!

Avain 10 | Sitä saat mitä mittaat

Kun viestintään laitetaan resursseja – rahaa, aikaa, osaamista – siitä on myös lupa odottaa tuloksia. Millaisin mittarein kehität hankkeesi viestintää ja myös osoitat onnistuneesi?

 

+ Bonus | Sisältöjen suunnitteluapu – löydät kurssilta ladattavan tietopaketin, joka tarjoaa kosolti sisältövinkkejä ja -ideoita.

 

Klikkaa itsesi kurssille!

 

Kurssin rakenne, sisällöt ja materiaalit

 • Kurssimateriaalit ovat videoita, tekstejä ja työpohjia.
 • Ladattavat taustamateriaalit ja työpohjat jäävät käyttöösi kurssin jälkeen.
 • Monipuoliset tehtävät innostavat pohtimaan, ideoimaan ja soveltamaan oppimaasi oman hankkeesi viestintään.
 • Erityisesti tehtävät soveltuvat yhteiseen pohdintaan kollegan kanssa. Pyydäthän isommalle ryhmälle erillisen tarjouksen.
 • Kaikki kurssin materiaalit ovat käytettävissäsi heti: voit edetä kurssilla järjestyksessä tai poimia avaimia itsellesi sopivassa järjestyksessä.

Aloita heti!

Kurssimateriaalit ovat käytössäsi heti oston jälkeen – saat henkilökohtaiset tunnuksesi kurssiympäristöön ostettuasi kurssin.

 

Tavataan kurssilla!

 

Osta nyt

Haluatko oman kurssisi myyntiin?

Viestinnän tai markkinoinnin asiantuntija! Kun sinulla on idea ja kurssisisällöt, tarjoamme kodin kurssillesi. Viestintäkurssit.fi tavoittaa oppimisesta kiinnostuneet asiantuntijat.

Lue lisää ja tule mukaan!