Hankeviestintä: Viestintä pöydälle heti hankkeen alussa

Viestintä vaikuttaa sitä laajemmin, mitä aktiivisemmin kaikki osallistuvat. Hankkeen viestintä ja sen seurauksena vaikuttavuus hyötyvät valtavasti siitä, että kaikkien ideat, osaaminen ja kokemus saadaan käyttöön.

Hankkeen elinkaari innostavasta ideasta hankkeessa saavutettujen onnistumisten kertomiseen on vaiherikas polku, jonka varrella on monta mutkaa. Aktiivista viestintää tarvitaan niin hanketiimin, verkostojen, yhteistyökumppaneiden ja hankkeen kohderyhmien eli asiakkaiden kanssa. Viestinnän merkityksen myöntävät kaikki, mutta merkityksen hokeminen ei riitä. Viestinnälle täytyy antaa tilaa ja aikaa. Viestintäteot toteutuvat vain tekemällä: jokainen somepostaus, tapahtuma ja tiedote vaatii tekijänsä. 

Kuin varkain, tehokkaan, iloisen ja innostavan tekemisen sivutuotteena tuli esille ylivoimainen innostus siitä, että aika ja panostus yhdessä tekemiseen oli juuri se investointi, joka kantoi hankkeessa pitkälle.

Investoi hankkeessa yhteiseen aikaan. Se tuottaa onnistumista ja työniloa!

Miksi viestintään ja yhteiseen tekemiseen kannattaa satsata heti hankkeen alussa?

 • Yhteinen suunnittelu ja tekeminen sitouttaa tiimiläisiä hankkeeseen
 • Yhteinen tekeminen lisää tutkitusti motivaatiota ja työniloa
 • Yhteinen suunnitelma karsii arjesta hässäkkää ja sujuvoittaa työtä
 • Suunnitelmallisuus ja yhteinen tekeminen tekee viestinnästä ennakoivaa, selkeää ja vaikuttavaa
 • Aktiivinen viestintä luo odotuksia ja saa asiakkaat ja sidosryhmät odottamaan tuloksia

Yhdessä toteutettu viestintäpaja on tärkeä investointi

Yhteisen, tavoitteellisen tekemisen akilleen kantapääksi tuntuu usein muodostuvan yhteisen ajan puute. Yhteiseen tekemiseen innostaminen ja siihen ajan löytäminen onkin yksi hankeviestijöitä eniten pohdituttavista teemoista. Kaiken arkisen puurtamisen keskellä innostusta ja tekemisen meininkiä voi olla vaikea kaivaa tiimiläisistä esiin. Miten innostusta voi herätellä ja avittaa – miten vahvistetaan sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin?

Varaa viestinnälle hanketiimissä oma tapaaminen. Heti hankkeen alussa viestinnälle rauhoitettu oma työpaja on investointi, joka tuottaa arvoa koko hankkeen ajan.

Työpajassa toteutettu työskentely ja siihen käytetty aika on valmistautumista vaikuttavan hankeviestinnän tekemiseen. Osallistavista fasilitointimenetelmistä suosittelemme esimerkiksi tulevaisuuden muistelua – innostavan, tarinallisen menetelmän avulla voitte pohtia odotuksianne viestinnälle ja kirkastaa yhteistä näkemystä hankkeen viestinnän tavoitteista.

Menetelmä sopii hyvin viestinnän ensimmäiseen työpajaan, jossa halutaan visioida hankkeen tavoitteita ja isoa kuvaa, muodostaa näkemys tavoitetilasta ja tavoittaa jokaisen tahtotilaa, toiveita ja odotuksia hankkeelle ja sen viestinnälle. Samaa menetelmää voi käyttää myös työpajoissa, joissa on mukana hankkeen yhteistyökumppaneita tai asiakas.

Tulevaisuuden muistelun menetelmä esitellään lyhyesti alla. Verkkokurssilta Vaikuttava hankeviestintä – 10 avainta löydät lisää menetelmiä!

Muistellaan tulevaisuutta!

Miten työkalua käytetään?

Laadi hankkeellesi sopivia kysymyksiä tai tarinan alkuja. Kysymykset voivat olla esimerkiksi tällaisia:

 • Eletään vuotta 2025 ja hanke on päättynyt. Mihin olet erityisen tyytyväinen?
 • Hanketta kiitetään erityisesti, koska onnistuimme …
 • Erityisesti — (kuka tai ketkä) ovat olleet innoissaan hankkeesta.
 • Olen erityisen tyytyväinen hankkeen viestintään, sillä onnistuimme …
 • Viestinnän onnistumisen kannalta tärkeintä oli, että …
 • Täytyy myöntää, että kun hanke alkoi, olin huolissani, koska …
 • Huoleni oli kuitenkin turha, sillä …
 • Olen erityisen iloinen, että kaikki hankekumppanit ovat …

Voit kysyä esimerkiksi hanketiimin osallistujilta kysymykset erikseen ja kirjata vastaukset.

Menetelmä toimii myös osana työpajatyöskentelyä siten, että kaikki saavat paperin tai tietokoneella dokumentin, jossa tarinan alut ovat valmiina. Jokainen vastaa kysymyksiin tai jatkaa virkkeitä. Lopuksi halukkaat voivat lukea oman tarinansa.

Mikäli menetelmää käytetään suunnittelun tueksi, alustavan suunnitelman pääpiirteet kootaan keskustellen.

Lähde: Innokylä.fi

 


Tutustu Vaikuttava hankeviestintä – 10 avainta -verkkokurssiin, jolta löydät käytännön työkaluja vaikuttavaan ja innostavaan hankeviestintään!

Tutustu verkkokurssiin!

 

Saimme ideoita, ja mikä tärkeintä: jaamme nyt yhteisen ymmärryksen, mitä teemme seuraavaksi!

Jaa artikkeli

Haluatko oman kurssisi myyntiin?

Viestinnän tai markkinoinnin asiantuntija! Kun sinulla on idea ja kurssisisällöt, tarjoamme kodin kurssillesi. Viestintäkurssit.fi tavoittaa oppimisesta kiinnostuneet asiantuntijat.

Lue lisää ja tule mukaan!